هادی مصباح الهدی

ساير ادارات

زندگی نامه و مشخصات تحصیلی

درباره من

هادی مصباح الهدی

رئیس اداره پژوهشِ اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

دکترای فقه و مباني حقوق اسلامي

دو سال خارج فقه و اصول

دریافت رزومه

تحصیلات

لیسانس

دانشگاه فردوسی

qefdwqdcasc

sdcsdcsd

دکترای فلسفه تحلیلی

پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)، تهران

سطح چهار

حوزه علمیه قم

سطح سه

حوزه علمیه قم

سطح دو

حوزه علمیه قم

دکتری

دانشگاه فردوسی مشهد، واحد بین الملل

خارج فقه و اصول

قم و مشهد

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

اساتيد

درس خارج فقه

آیت الله شاه آبادی

عربی

استاد عربشاهی

ریاضی فیزیک

دکتر حقیقی

اخلاق

آیت الله دهشت، آیت الله امجد، آیت الله خوشوقت، آیت الله امامی کاشانی

اصول

حجج اسلام واعظی، نکونام، رجایی شاهرودی و رضازاده

فقه

حجج اسلام اشتهاردی، امینی، نکونام، موسوی شاهرودی و آیت الله مرتضوی

ادبیات

حجت الاسلام والمسلمین صابر اکبری جدی

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

• تدریس فقه مقارن تخصصی 1و2و3 سطح3 (مقطع ارشد) در مرکز آخوند خراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛ سال‌هاي 1395-1397و ادامه دارد • تدریس «اخلاق کسب و کار» در مقطع ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام؛ سال 1396-1397 و ادامه دارد • تدریس «وقف در فقه و حقوق اسلامی» در مقطع ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام؛ سال 1396-1397 و ادامه دارد • تدريس فقه مقدماتي در مقطع ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام؛ سال 1396-1397 و ادامه دارد و فقه مقدماتي1و2 در در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد؛ سال 1394-1395 • تدريس اصول فقه مقارن در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد؛ سال 1395 • تدريس فقه مقارن1و2 در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد؛ سال‌ 1395-1396 (ادامه دارد) و موسسه آموزش عالي حكيم طوس؛ سال‌ 1395-1396 • تدريس قراردادهاي نامعين در مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالي حكيم طوس؛ سال‌هاي 1395-1396 • تدريس شرح لمعه (كتاب‌هاي: حجر، مضاربه، وكالت، اجاره، دين، وصيت، نكاح، طلاق) همراه با اسلايد در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد؛ سال‌هاي1389-1390 • تدريس شرح لمعه (كتاب‌هاي: طهارت، صلات، قضا و شهادات، متاجر) در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مطهری(واحد برادران)؛ سال‌های 1391-1393 • تدريس تحرير الروضه (كتاب‌هاي: طهارت، صلات، صوم، خمس، قضا و شهادات) در مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالي حكيم طوس؛ سال‌هاي 1394-1396 • تدريس اصول فقه مظفر(جلد اول و دوم) همراه با اسلايد در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد؛ سال‌هاي1389-1391 • تدريس الموجز (با پاورپوينت) در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد؛ سال‌هاي1388-1389 و مدرسه علمیه سعادت؛ سال‌ تحصیلی 1391-1392 و موسسه آموزش عالي حكيم طوس مقطع کارشناسی؛ سال‌هاي 1394-1396 • تدريس اصول استنباط در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد؛ سال‌هاي1387-1388 و مقطع کارشناسی دانشگاه مطهری (واحد خواهران) سال1391 • تدريس اصول مقدماتي در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد؛ سال‌هاي1387-1388 و موسسه آموزش عالي حكيم طوس مقطع کارشناسی؛ سال‌ 1395 • تدريس كتاب سيوطي، يكسال، مدرسة علمية امام صادق دماوند؛ سال‌هاي1378 • تدريس كتاب هدايه، يك‌دوره، مدرسة عالي شهيد مطهري تهران؛ سال‌هاي1370-1371 • تدريس معارف قرآن در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و مشهد 11 سال؛ سال‌هاي1375- 1386 • تدريس روانخواني و تجويد در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامي واحدرودهن و مشهد 15 سال؛ سال‌هاي1375- 1390

• ارزيابي مقاله براي مجله علمي‌پژوهشي جستارهاي فقهي و اصولي (26 مقاله) سال‌هاي 95و96و97 • دبیر تخصصی مجله علمي‌پژوهشي جستارهاي فقهي و اصولي (146مقاله) سال‌هاي 96و97 • ارزيابي مقاله براي مجله علمي‌ترويجي فقه اسلامي و مباني حقوق (2مقاله) سال 94 • همكار پژوهشي طرح پژوهشي «ايجاد بانك اطلاعات قرآني» در سازمان تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي؛ سال‌1385 • مجري طرح پژوهشي «نياز سنجي مفاهيم و معارف قرآن دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد»؛ سال‌1384 • طراحي، پيشنهاد، اجرا و چاپ 20شماره خبرنامة داخلي معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي؛ سال‌هاي1383-1385 • مطالعه، طراحي، پيشنهاد و اجراي اطلاع‌رساني برنامه‌هاي مختلف مركز پژوهشي شهيد هاشمي نژاد وابسته به دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي، در قالب‌هاي گوناگون؛ سال‌هاي1381-1384 • همكار پژوهشي طرح پژوهشي «وجوه معاني الفاظ قرآن» در دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي؛ سال‌هاي 1380-1381 • مطالعه، طراحي و تدوين شرح وظايف روابط عمومي معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي؛ سال‌1383 • طراحي، پيشنهاد و برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و مسئول نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن براي اولين بار؛ سال‌1376 • طراحي، پيشنهاد و اجراي نمايشگاه محصولات مربوط به نماز در حاشية همايش «بهداشت رواني نماز» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن؛ سال‌1376 • طراحي، پيشنهاد و اجراي تهية بورشورهاي جذاب در مورد «روزه‌داري و نماز» براي دانشجويان؛ سال‌1376 • طراحي، پيشنهاد و اجراي «صندوق پاسخگويي به پرسش‌ها» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن؛ سال‌1376

فعالیت های مدیریتی و اجرایی

رئیس اداره پژوهشِ اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی سال 1391- ادامه دارد

كارشناس مسئول فصلنامة جستار و مدير حلقه‌های تربيت محقق و مبلغ؛ سال‌1389- 1390

مسئول اجرايي فصلنامة «جستارهای فقهی و اصولي»، نشرية علمی‌پژوهشي اداره کل آموزش دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي؛ سال‌هاي 1393-1397

سردبير فصلنامة داخلي «جستار»، نشرية معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي؛ دو سال؛ 1384و1385

كارشناس گروه «مطالعات و پژوهشي‌هاي فقهي» معاونت پژوهش دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي؛ دو‌سال1386- 1388

مسئول روابط عمومي مركز پژوهشي شهيد هاشمي نژاد وابسته به دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي؛ سال‌هاي1381-1384 و مسئول روابط عمومي معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي؛ سال‌هاي1383-1385

مدير داخلي نشرية آيينة سخن منتشر شده از سوي مركز پژوهشي شهيد هاشمي نژاد وابسته به دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي؛ سال‌هاي1382-1384

مسئول دارالقرآن مدرسة عالي شهيد مطهري تهران، يك‌سال؛ 1374-1375

آثار و تألیفات

• مقاله علمی‌پژوهشی با عنوان «پژوهشی در قاعدة علی الید و الخراج از دیدگاه فریقین و تبارشناسی سند روایی آنها» منتشر شده در بهار96 شمارة108 مجلة مطالعات فقه و اصول دانشگاه فردوسی

• مقاله علمی‌پژوهشی با عنوان «تحلیل مقایسه‌ای مبانی و احکام فقهی توریه از منظر شیعه و اهل سنت، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی‌ره» منتشر شده در بهار95 شمارة دوم فصلنامه جستارهاي فقهي و اصولي، دفتر تبليغات اسلامي شعبة خراسان رضوي

• مقاله علمی‌پژوهشی با عنوان «پژوهشی در اصل محرز» منتشر شده در بهار94 شمارة 100 مجلة مطالعات فقه و اصول دانشگاه فردوسی

• رسالة دکتری با موضوع «بررسی موقعیت احادیث مشترک فریقین در قلمرو قواعد فقه معاملات (مطالعة موردی، کتاب البیع)مهر94

• پايان‌نامة ارشد با موضوع «تغيير و تعيين جنسيت در فقه شيعه و قوانين موضوعه»، خرداد‌1386