رزومه اساتيد

حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی

مركز تخصصي آخوند خراساني ره

rahmani@yahoo.com

دانلود فايل رزومه

مشاهده رزومه

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی

مركز تخصصي آخوند خراساني ره

elahi@yahoo.com

دانلود فايل رزومه

مشاهده رزومه

سید علی طالقانی

مركز تخصصي آخوند خراساني ره

taleqani@maalem.ir

دانلود فايل رزومه

مشاهده رزومه

هادی مصباح الهدی

ساير ادارات

h.mesbaholhoda@gmail.com

دانلود فايل رزومه

مشاهده رزومه